Långhårig Collie

Om Långhårig Collie


och min väg till Uppfödare

Långhårig Collie utdrag från SKK

Historik


Collie, som i dag finns som lång- respektive korthårig, anses vara skotsk. Var rasen egentligen kom från är okänt. De dyker upp som vallare av de enorma fårhjordar som medföljde härarna under tiden för romarnas invasion av de brittiska öarna. Första gången rasen ställdes ut var 1861 i England. Drottning Victoria var en stor beundrare av collie vilket ökade intresset för de vackra vallhundarna som fashionabla sällskapshundar. Collie är Sveriges första importerade brukshundsras. Rasen blev lanserad som sanitetshund, vilket är föregångare till dagens räddningshund.
Användningsområde


Collie är en brukshund som inte bara duger för de klassiska bruksgrenarna som spår, sök och rapport. Rasen tillhör gruppen vallhundar, där hundarna är aktiva och lättlärda och älskar att jobba. Den har visat goda resultat inom bruks, lydnad, agility, viltspår, rallylydnad och som servicehund. Collie är en populär utställningshund. Det är en mycket allsidig hund som trivs när den får känna sig delaktig i sin ägares närvaro.


Hälsa

Collie är en förhållandevis frisk ras, men Collie Eye Anomaly (CEA) och colobom (ögonsjukdomar) och höftledsdysplasi (HD) förekommer.

Jag rekommenderar att ni går in på denna länk till våran rasklubb om Hälsa


Egenskaper / Mentalitet


Collie är vänlig till sinnelaget, lättlärd, lyhörd och arbetsvillig. Den ska inte vara nervös eller aggressiv. Den har ingen stor jaktlust och har lätt att umgås med andra hundar och djur. Rasklubben arbetar aktivt med mentalitetsfrågor. Bland annat genom projektet Mentalt Sund Collie där ett mentalindex har tagits fram. Mer om mentalindex hittar du på klubbens webbplats.


Storlek och utseende


Lång- och korthårig collie skiljer sig bara genom pälslängden. Båda hårlagen förekommer i tre olika färger; Sobel med vita tecken, trefärgad och blue merle. En collie utstrålar stor skönhet, värdighet och fysisk harmoni. Kroppsbyggnaden ger intryck av styrka och rörlighet utan att vara grov eller klumpig. Mankhöjd för hanar är 56–61 cm och tikar 51–56 cm.


Pälsvård


Den långhåriga pälsen är inte svår att sköta. En grundlig genomborstning i veckan, något oftare vid fällning. Bakom öronen, vid armbågarna och baksidan på låren är områden som kan kräva större noggrannhet. Kam används vid utredning av tovor. Runt öronen, tassar och bakhasor är områden som trimmas. Använd sämskskinn till den korthåriga pälsen. Båda hårlagen badas vid behov. Inför utställning senast en vecka innan. Vid fällning kan hunden badas för att lättare få bort lös päls. Klorna bör klippas regelbundet så att de hålls korta.


Övrigt


Det är viktigt för rasen att så många hundar som möjligt blir MH-beskrivna (Mentalbeskrivning Hund). Rasklubben arbetar för att minst 50 procent av varje årskull ska delta på MH-beskrivning för att på så sätt dokumentera och utvärdera rasens mentala status. Rasklubben arbetar aktivt med att sprida kunskap om mentalitet till både uppfödare och valpköpare via sin tidning och webbplats. Arbetet med att förbättra rasens mentalitet är ett prioriterat mål.Hälsoprogram för Collie utdrag från SCK


Ögon, höfter och armbågar

CEA (collie eye anomaly) är ett samlingsnamn för ärftliga och medfödda defekter i näthinnan hos collie. CEA delas in i primära och sekundära symtom, där de sekundära symtomen numera är sällsynta och utgörs av näthinneavlossningar och blödningar i ögat. Primära symtom är CRD och colobom. CRD graderas, och är i sina lindrigaste former troligen inget som förosakar något obehag eller påvisbar synnedsättning hos hunden. CRD förvärras inte heller med tiden.Ungefär 70-80% av alla collies har CRD. Colobom förekommer men är relativt ovanligt. Man beräknar att nästan alla collies är anlagsbärare för CEA. Förekomsten av CEA fastställs genom en särskild undersökning utförd av en ögonspecialiserad veterinär. Ögonspeglingen är smärtfri och utförs på vaken valp vid 6 till 10 veckors ålder. SCK rekommenderar att valpar skall vara ögonspeglade vid leverans och att collies som ska användas i avel omspeglas efter ett års ålder.


Här kan du läsa mer om CEA >>


HD, höftledsdysplasi eller höftledsfel, är en felaktig utveckling av höftleden. Det är en relativt vanlig skelettrubbning hos många raser och är en ärftlig defekt. HD graderas från A till E och fastställs genom röntgen av hunden. Hunden måste vara äldre än 12 månader vid tidpunkten för undersökningen. Det är viktigt för dig, din hund och rasen i stort att så många som möjligt röntgas för att vi i framtiden ska kunna öka antalet friska individer. Svenska Collieklubben har sedan några år tillbaka fastslagit en avelspolicy där vi strävar efter att få så många collies som möjligt HD-röntgade.


Här kan du läsa mer om HD >>


ED, armbågsdysplasi, förekommer hos collie men är inget stort problem inom rasen. Collieklubben har därför inte några rekommendationer avseende ED-status. Däremot ska hundar som har konstaterad ED grad 1 eller sämre inte användas i avel, då det stirder mot SKK:s grundregler.


Rasens mentala status

MI, (Mentalindex), Projektet Mentalt Sund Collie syftar till att få till stånd en rutinmässig avelsvärdering för mentalitet för långhårig collie. Som ett led i projektet påbörjades under 2012 en avelsvärdering av långhårig collie baserad på de sammanvägda MH-egenskaper som SKK använder sig av idag.


Här kan du läsa mer om Mentalindex >>


MH, i SCK:s avelspolicy (RAS) är ett av målen att så många individer som möjligt ska mentalbeskrivas. MH är ett mycket viktigt instrument bl.a. när det gäller att förbättra rasens nyfikenhet och orädsla och MH-resultaten ligger numera som grund för Mentalindex.


Här kan du läsa mer om MH >>
Min resa som hundägare till Uppfödare

Hej!Allihop.


Då har ni läst om Rasen. Hoppas ni fann intresse. Nu får ni läsa om min resa från Hundägare till Uppfödare. Kankse är detta intressant men det gör så att ni får en bild utav mig .Och om ni är intresserade av mina hundar/ valpar ja då är det bra att veta eftersom ni blir om ni har turen att få köpa Valp blir representant för Kenneln .


Redan som liten älskade jag hundar och det kan jag tacka min farfar Arne för han var en god människa med mycket hjärta för djuren.Han var fodervärd för ett vaktbolag och hade många trevliga schäferhundar och min favorit var dino.


Dino var en smart hund!

Jag brukade gömma mig för honom och det bästa jag visste var att klättra upp i äppleträden och se hur fort han hittade mig.Sedan satt han troget och väntade ut mig..Jag blev så paff när jag kom hem till farfar och förväntade mig att dino skulle komma När han berättade att vaktbolaget hade varit och hälsat på och dino hade ställt dom vid grinden och inte släpte in dem,den ena var kaxig och tog på sig skyddsärmen och prövade honom det skulle han inte gjort han släppte inte,föränn farfar gick fram och tog honom . Han blev polishund och fick utmärkelse!! Där startade intresset för att träna kan jag tro.


 


Min nuvarande ras intresse fick jag även av min släkting det var genom min faster.Glömmer aldrig den vackra ståtliga Blue merle Colliehanen Roy springandes över ängen till vägen för att möta våran bil...Har aldrig sett filmen Lassie.Men denna Colliehane Roy satte spår i mitt hjärta jag skulle äga en egen smart ,intelligent Collie.


1993 skaffade jag min egna collietik en blue merle och strax därefter den andra..

De två tikar jag hade var två helt olika individer.En var stor och en var liten ,den ena var modig och nyfiken den andra var rädd och harig.Detta var vad som gjorde att jag blev nyfiken på avelsbiten och började min planering att bli uppfödare.Det var en lång färd för ingen av mina två tikar var lämpliga kandidater att bli avelstikar med hög inavel och rädslor ögonproblem .

Inget Internet som det finns idag som man kan söka efter Information på avelsdata.2004 skaffade jag min tredje tik Ullsåsas Amazing Blue Alizza se bilden  och 2005 en hane Ässtorps Charlie Chapling,jag började på uppfödarutbildning via SKK och gick 4 böcker innan jag kännde att jag hade kött på benen Nu kunde mitt liv som uppfödare Börja men en sak är säker man är aldrig fullärd .

Andra tikar som varit viktiga för min avel som jag införskaffade i Kenneln.


Deandreams Bassey Beuguine

Lady Milena vom Brüggner-land

Mina Utbildningar


SKK Uppfödarutbildning

AllmänlydnadsInstruktör SBK

B-Figgurant SBK


RallyMixInstruktör / Hundmedborgarkörkort HundensUtbildningsAkademi


Ringsekreterar Utbildning SKK